Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84656
Title: Nhận thức về xung đột lợi ích trong Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành
Authors: Nguyễn Hữu Khiển
Keywords: Công vụ
Luật phòng, chống tham nhũng
Nhận thức
Xung đột lợi ích
Abstract: Bài viết phân tích về nhận thức một số nội dung liên quan đến cụm từ lợi ích, xung đột lợi ích, lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN222_NTveXDloiichtrongluatPCthamnhunghienhanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.