Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84660
Title: Hoạt động điều tra ban đầu các tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước
Authors: Hà Đức Dũng
Keywords: Hoạt động điều tra
Hoạt động điều tra ban đầu
Tội phạm tham ô tài sản
Doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Bài viết nghiên cứu, đánh giá về hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra ban đầu tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước theo chức năng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL122_HDdieutrabandaucacTPthamoTStrongcacDNNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.