Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84661
Title: Hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần Thị Hạnh Dung
Keywords: Hoàn thiện thể chế
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích về thực trạng thể chế về phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, từ đó, đưa ra một số kiến nghị về việc hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL422_HTTCvephongchongTNtrongGDHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.