Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84662
Title: Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác thi hành án dân sự ngày càng được củng cố, tăng cường
Authors: Nguyễn Quang Thái
Phạm Minh Đức
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công tác thi hành án dân sự
Thi hành án
Abstract: Bài viết phân tích thể chế chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 13 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPLCD722_KSQLdephongchongTNTCdoivoiCTTHADSngaycangduoccungcoTC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.