Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84663
Title: Hoàn thiện thể chế về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
Authors: Nguyễn Văn Dụng
Keywords: Thu hồi tài sản
Vụ án tham nhũng, kinh tế
Abstract: Bài viết nêu ra chủ trương, quan điểm của Đảng về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác này; từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Issue Date: 2022-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPLCD722_HTTCveTHTStrongcacVATNKT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.