Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84664
Title: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực tư
Authors: Lê Quang Kiệm
Keywords: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Khu vực tư
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế của pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL922_PLvephongchongTNTCtrongKVT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.