Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84932
Title: Bộ Công an tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Authors: Bùi Thanh Tuấn
Keywords: Bộ Công an
Sắp xếp
Tinh gọn
Tổ chức bộ máy
Abstract: Bài viết khái quát kết quả và những giải pháp tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_BCATCSXTCBMDNCBtinhgonHDhieuluchieuqua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.