Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84936
Title: Thực trạng và định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Duy Thăng
Keywords: Chính quyền địa phương
Đổi mới
Tổ chức và hoạt động
Việt Nam
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam và đưa ra đề xuất định hướng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_TTvaDHdoimoiTCvaHDcuaCQDPoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.