Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84937
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị Diêu Oanh
Keywords: Địa phương
Hoàn thiện
Phân cấp
Phân quyền
Quy định pháp luật
Trung ương
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp góp phần tiếp tục thực hiện, triển khai việc phân quyền, phân cấp hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN122_HTQDPLvePQPCgiuaTWvaCQDPoVnhiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.