Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84943
Title: Sự tham gia quản lý nhà nước của công dân ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam
Authors: Trương Thị Thu Trang
Keywords: Quản lý nhà nước
Quản lý công
Sự tham gia của công dân
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Bài viết làm rõ khái niệm sự tham gia quản lý nhà nước của công dân; khái quát về sự tham gia quản lý nhà nước của công dân ở Trung Quốc và rút ra một số bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH1121_SuthamgiaQLNNcuaCDoTQvaBHchoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.