Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85170
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm thành lập
Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị
Keywords: Vốn điều lệ
Công ty cổ phần
Pháp luật về doanh nghiệp
Abstract: Tác giả phân tích việc xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, có liên hệ với pháp luật doanh nghiệp một số quốc gia trên thế giới. Việc cho phép cổ đông có thời hạn 90 ngày để góp đủ vốn vào vốn điều lệ của công ty cổ phần đã dẫn đến hệ quả vốn điều lệ của công ty cố phần có thể "ảo" trong thời hạn nêu trên, gây khó cho quản lý nhà nước về sau.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP922_HoanthienQDcuaPLveXDvondieulecuaCTCPtaithoidiemthanhlap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.