Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85180
Title: Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty niêm yết
Authors: Đỗ Lê Phương
Keywords: Đòn bẩy tài chính
Hiệu quả hoạt động tài chính
Niêm yết
Chứng khoán
Abstract: Bài viết tìm hiểu sự tác động của đòn bẩy tài chính lên sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro tài chính trong quá trình vận hành.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCky2921_AHcuadonbayTCdenHQHDTCcuaCTniemyet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.