Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85324
Title: Tác động của phát triển tài chính tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số nước châu Á
Authors: Đinh Thị Hải Phong
Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Thị Mai Phương
Keywords: Phát triển tài chính
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
châu Á
Abstract: Bài báo này phân tích tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam và một số quốc gia khu vực châu Á trong giai đoạn 2000-2020.
Issue Date: 2022-08
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Taichinhky2822_TDcuaPTTCtoiTTKTVNvamotsonuocCA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.