Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86313
Title: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Huyền Châm
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ
Sản xuất nông nghiệp
Thành phố Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Các chủ trương chính sách trợ giúp DN còn bộc lộ nhiều bất cập. Thành phố Hà Nội chưa có chính sách đặc thù trợ giúp các DN này. Đầu tư công và cơ sở hạ tầng ở những khu vực xa trung tâm thành phố còn bộc lộ nhiều hạn chế. Do chủ yếu các DN này thuộc quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế dẫn đến khả năng tiếp cận công nghệ trong sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn
Advisor: Phạm Bảo Dương, Nguyễn Tất Thắng
Issue Date: 2023
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • nguyenthihuyencham.43463.zip
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,87 MB

  • Format : Unknown

 • Thumbnail
 • KTPT_LA_Nguyen Thi Huyen Cham.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT_TTLA_Nguyen Thi Huyen Cham.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 838,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Nguyen Thi Huyen Cham.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 145,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.