Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86315
Title: Vai trò của kinh tế nông thôn đối với nền kinh tế quốc dân
Authors: Nguyễn Thị Bích Đào
Keywords: Nông thôn
Lực lượng lao động
Khu công nghiệp
Kinh tế quốc dân
Phát triển đô thị
Kinh tế nông thôn
Tiểu thu công nghiệp
Quan hệ ruộng đất
Sản xuất nông nghiệp
Công nghiệp chế biến
Văn minh nông nghiệp
Kinh tế tri thức
Abstract: Ngày nay phát triển nông thôn không còn là việc riêng của các nước đang phát triển, mà còn là sự quan tâm chung của cộng đồng thế giới. Việt Nam là nước đang phát triển đi lên từ một nền nông nghiệp, nông thôn lại càng có vai trò, vị trí hêt sức quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Bài viết đề cập đến bản chất và đặc trưng của kinh tế nông thôn, vai trò của kinh tế nông thôn đối với nền kinh tế quốc dân.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 01 năm 2006
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • CKH.DHLQG-Vai tro cua kinh te nong thon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.