Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86334
Title: Giải pháp kinh tế cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nam Định
Authors: Phạm Thị Thanh Thúy
Keywords: Bảo tồn
Rừng ngập mặt
Nam Định
Abstract: Luận án nhằm đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nam Định, từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp kinh tế bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển ở tỉnh Nam Định trong thời gian tới. Luận án nghiên cứu trong giai đoạn 2017 – 2021, tại địa bàn tỉnh Nam Định. Dựa trên việc đánh giá 6 nhóm giải pháp kinh tế cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển, nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong các giải pháp này, việc giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn, huy động nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch rừng ngập mặn được tiến hành tương đối tốt thời gian qua. Luận án là cơ sở tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách, các Bộ ngành, các cơ quan liên quan trong việc hoạch định, thực thi các giải pháp kinh tế - quản lý cho bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển.
Advisor: Đỗ Kim Chung
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 210 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTPT_LA_Pham Thi Thanh Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTPT_TTLA_Pham Thi Thanh Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 516,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT_Pham Thi Thanh Thuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 127,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.