Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86341
Title: Lợi ích của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội
Authors: Lâm Thị Phượng
Keywords: Nông dân
Nông nghiệp sinh thái
Thành phố Hà Nội
Nông nghiệp
Abstract: Trên cơ sở những vấn đề lý luận về lợi ích của nông dân trong phát triển NNST, luận án làm sáng tỏ được thực trạng lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2022 và đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu bảo đảm lợi ích của nông dân trong phát triển NNST ở các huyện ngoại thành, thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Advisor: Hoàng Thị Bích Loan, Đinh Văn Trung
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 212 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phượng.Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phượng.tóm tắt luận án (tiếng việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 350,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phượng. tóm tắt luận án (tiếng anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 319,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án (Việt-Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.