Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86344
Title: Nghiên cứu tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Phan Thị Thu Hằng
Keywords: Thu nhập ngoài lãi
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Abstract: Luận án đánh giá tác động của thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Việc nghiên cứu tác động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho các ngân hàng có thể đánh giá ảnh hưởng của TNNL đến HQHĐ của NHTM, từ đó đưa ra các chính sách, phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm nâng cao HQHĐ, giảm thiểu những rủi ro cho NHTM.
Advisor: Phan Diên Vỹ
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 295 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS PHAN THỊ THU HẰNG CẤP TRƯỜNG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS PHAN THI THU HẰNG -ĐIỂM MỚI-TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 137,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS PHAN THI THU HANG - ĐIỂM MỚI -TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 73,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS PHAN THỊ THU HẰNG TÓM TẮT TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 794,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS PHAN THI THU HANG-TÓM TẮT TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 743,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.