Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86463
Title: Đền bù kinh tế khi ly hôn theo pháp luật dân sự Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Phúc Thiện
Keywords: Bộ luật Dân sự Trung Quốc
Đền bù
Ly hôn
Abstract: Bài viết này cung cấp các nội dung trọng yếu liên quan đến quy định về đền bù kinh tế khi ly hôn trong Bộ luật dân sự Trung Quốc năm 2020, bao gồm: (i) nội dung và cơ sở pháp lý của quy định; (ii) thực tiễn tư pháp và (iii) góp ý hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia dinh của Việt Nam.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 25 tr, pdf
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPL11.23_Đền bù kte khi ly hôn theo PLDS TQ và knghiem cho VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.