Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86514
Title: Công nhận hôn nhân đồng giới xác lập ở nước ngoài - pháp luật Việt Nam, kinh nghiệm Quốc tế và các giải pháp gợi mở
Authors: Nguyễn Thị Hồng Trinh
Keywords: Hôn nhân giữa những người cùng giới tính
Hợp pháp hóa
Hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Abstract: Bài viết nghiên cứu hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận việc kết hôn hoặc ly hôn giữa những người cùng giới tính tiến hành ở nước ngoài, phân tích kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất một số giải pháp cho Việt nam, trong dó có nhu cầu việc hợp pháp hóa hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí khoa học pháp lý số 12 năm 2023
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.