Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/86989
Title: Vai trò của các doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế Việt Nam
Authors: Lê Thị Mai Hương
Keywords: Doanh nghiệp
Vốn đầu tư nước ngoài
Abstract: Bài viết phân tích những đóng góp và hạn chế trong quá trình cơ sở đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao vai trò của các doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển kinh nguồn vốn vào quá trình sản xuất, kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2024-03
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 3 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.24_Vtro của các doanh nghiệp FDI đvoi nền kte VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.