Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87123
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Authors: Nguyễn Hồng Chỉnh
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Ngành dệt may Việt Nam
Hiệp định đối tác
Hiệp định xuyên Thái Bình Dương
Cạnh tranh ngành dệt may
Sản phẩm dệt may
Abstract: Luận án làm rõ cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành dệt may; những thách thức, cơ hội của các FTA thế hệ mới mang lại, nhất là TPP với ngành dệt may Việt Nam; thực trạng phát triển và năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam; đề xuất quan điểm, định hướng cũng như các giải pháp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh tham gia TPP.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang
Method: Trang Thông tin điện tử Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • TT_Eng_NguyenHongChinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 524,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT_NguyenHongChinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 790,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.