Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87126
Title: Hoàn thiện các quy định về thủ tục giải quyết phá sản trong Luật Phá sản năm 2014
Authors: Phạm Thị Thi
Keywords: Phá sản
Thủ tục giải quyết phá sản
Luật phá sản năm 2014
Mở thủ tục phá sản
Thẩm quyền giải quyết
Trả lại đơn yêu cầu
Abstract: Bài viết phân tích và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản và vấn đề trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, PDF
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL9.15-B9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.