Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87159
Title: Bàn về các hình thức đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật hiện nay
Authors: Trương Công Đắc
Keywords: Hình thức đầu tư
Doanh nghiệp tư nhân
Quy định của pháp luật
Đầu tư của doanh nghiệp tư nhân
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hợp tác
Liên hợp tác xã
Thành lập doanh nghiệp
Thành lập tổ chức khác
Abstract: Bài viết trình bày và phân tích các hình thức đầu tư của doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể là dưới các hình thức: i) Thành lập doanh nghiệp; ii) Chuyến đổi loại hình doanh nghiệp; iii) Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; iv) Thành lập tổ chức khác.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, PDF
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL12.15-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.