Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87183
Title: Hành lang pháp lý mới về người đại diện theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp 2014
Authors: Bùi Đức Giang
Keywords: Hành lang pháp lý
Người đại diện
Pháp luật
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về chế định người đại diện theo pháp luật, đặc biệt về việc chỉ định, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cùng trách nhiệm dân sự của chức danh này. Bài viết cũng bình luận một số quy định liên quan của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, PDF
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL6.15-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.