Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87211
Title: Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty Sông Đà
Authors: Nguyễn Văn Phúc
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp xây dựng
Doanh nghiệp
Tổng công ty Sông Đà
Abstract: Luận án đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi và phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng chủ chốt thuộc Tổng Công ty Sông Đà.
Advisor: Nguyễn Minh Hoàng; Nghiêm Thị Thà
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 190 trang, PDF
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA _ Nguyen Van Phuc_Giai phap tai chinh_Cong ty Song Da.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.