Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87272
Title: Nghiên cứu mô hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Thị Hồng Loan
Keywords: Mô hình chiến lược kinh doanh
Doanh nghiệp thương mại
Thương mại
Tư liệu sản xuất
Quảng Ninh
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn mô hình chiến lược kinh doanh (CLKD) của cácDoanh nghiệp thương mại (DNTM) hàng tư liệu sản xuất (TLSX), trên cơ sở đó đề xuất một số mô hình CLKD củ a DNTM hàng TLSX nhỏ và vừa tại Quảng Ninh, giúp các doanh nghiệp có được công cụ hữu hiệu trong việc hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh khoa học, phù hợp và khả thi, đem lại hiệu quả kinh doanh.
Advisor: Đặng Huy Thái, Ngô Thế Bính
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang, PDF
Method: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Chien luc kinh doanh_Quang Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.