Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87293
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn Thanh Liên
Keywords: Doanh nghiệp xây dựng
Phát triển doanh nghiệp xây dựng
Yếu tố tác động
Tỉnh Sóc Trăng
Phát triển doanh nghiệp
Abstract: Khám phá các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng; Đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
Advisor: Hồ Tiến Dũng
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 127 trang, PDF
Method: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NguyenThanhLiem.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 929,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 643,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.