Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87294
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre
Authors: Nguyễn Thành Long
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Năng lực cạnh tranh
Doang nghiệp du lịch
Du lịch Bến Tre
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Kết quả nghiên cứu
Abstract: Trong bối cảnh đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên của tỉnh Bến Tre, mục tiêu tổng quát của luận án là xác định và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến 7 NLCT của doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao NLCT này trong thời gian tới.
Advisor: Vũ Công Tuấn
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 301 trang, PDF
Method: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • Moi - E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 44,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi - V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 147,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Noi dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat - E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 479,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat - V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 615,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.