TRỢ GIÚP DSPACE

Nội dung:

Đóng cửa sổ
Duyệt tìm
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo phân loại chủ đề
Đơn vị
Bộ sưu tập
Đăng nhập vào DSpace
Biên mục tài liệu
Định danh
Trang cá nhân
Sửa hồ sơ cá nhân
Đăng ký nhận E-mail
 

DSpace hỗ trợ phân phối và lưu giữ các tài liệu kỹ thuật số. Ở đây người dùng có thể tìm các bài viết, tài liệu nghiên cứu, bản thảo, báo cáo kỹ thuật, báo cáo hội thảo và các tệp dữ liệu ở định dạng kỹ thuật số khác nhau. Nội dung thư viện được phát triển hàng ngày với các đơn vị mới và các bộ sưu tập được thêm vào

Nội dung của Dspace được tổ chức xoay quanh các đơn vị có thể tương ứng với các đơn vị hành chính như trường học, các khoa, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu. Trong mỗi đơn vị có thể bao gồm rất nhiều các cấp đơn vị con mà không bị giới hạn về cấp độ và cả số lượng không hạn chế về các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể chứa không giới hạn các tài liệu.


DUYỆT TÌM Lên trên

Duyệt tìm cho phép bạn đi tới 1 danh sách các tài liệu theo 1 trật tự nhất định.

Duyệt trên Đơn vị / Bộ sưu tập sẽ đưa người dùng di chuyển tới các đơn vị được sắp xếp lần lượt theo trật tự bảng chữ cái, và từ đó có thể xem được các đơn vị con và các bộ sưu tập trong mỗi đơn vị.

Duyệt theo nhan đề tài liệu cho phép người dùng di chuyển tới danh sách chữ cái của tất cả các tên tài liệu có trong thư viện. Nếu muốn tìm tài liệu có nhan đề bắt đầu bằng “Toán”, bạn hãy chọn trong danh sách chữ cái tương ứng với chữ đầu tiên của từ là chữ “T”.

Duyệt theo Tác giả cho phép người dùng di chuyển tới danh sách chữ cái của tất cả các tác giả của các tài liệu có trong thư viện. Nếu muốn tìm tài liệu của tác giả “Hồ Chí Minh”, bạn hãy chọn trong danh sách chữ cái tương ứng với chữ đầu tiên của tên tác giả là chữ “H”.

Duyệt theo Chủ đề cho phép người dùng di chuyển tới danh sách chữ cái của các từ khoá chủ đề đã được gán cho các tài liệu trong thư viện.

Duyệt theo thời gian cho phép người dùng di chuyển tới danh sách của tất cả các tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo trật tự thời gian giảm dần (từ mới đến cũ).

Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống nếu:

Biên mục tài liệu là chức năng mà Dspace cho phép người dùng tải các tài liệu lên thư viện số. Quá trình biên mục bao gồm việc điền các thông tin tài liệu trên mẫu siêu dữ liệu và tải lên các tệp tin kỹ thuật số. Mỗi đơn vị sẽ được thiết lập các chính sách riêng của nó.

My Dspace là một trang cá nhân được duy trì cho mỗi thành viên. Trang này có thể chứa một danh sách các tài liệu đang trong quá trình biên mục của 1 thành viên, hoặc 1 danh sách các tài liệu đang chờ chỉnh sửa, rà soát hoặc kiểm duyệt. Trong thời gian tới, trang này cũng sẽ lưu giữ các thông tin về dịch vụ cá nhân được cung cấp bởi Dspace; ví dụ như các thông báo email khi tài liệu mới được thêm vào bộ sưu tập.

Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân cho phép người dùng thay đổi mật khẩu.

Giới thiệu Dspace sẽ đưa người dùng biết đến các thông tin về dự án thư viện Dspace và sự phát triển của nó.
 


TÌM KIẾM Lên trên

Để tìm kiếm tài nguyên trên Dspace, sử dụng hộp tìm kiếm ở phần banner

Search Box

Nếu muốn giới hạn tìm kiếm trong 1 đơn vị hoặc 1 bộ sưu tập, hãy chọn 1 đơn vị, bộ sưu tập cần tìm sau đó sử dụng thanh tìm kiếm trên trang đó.

Search Box

DSpace sử dụng công cụ tìm kiếm Jakarta Lucene. Đây là một số gợi ý tìm kiếm:

Những gì sẽ được tìm kiếm khi bạn nhập từ khoá vào hộp tìm kiếm chung?

Các từ khoá nhập vào hộp tìm kiếm sẽ được tìm kiếm đối với các lĩnh vực nhan đề, tác giả, chủ đề tóm tắt… và định danh của mỗi biểu ghi.

Nếu tính năng tìm kiếm toàn văn được kích hoạt, các từ khoá mà bạn đã nhập sẽ được tìm kiếm trên tất cả nội dung toàn văn của các văn bản đã được lưu trữ. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm toàn văn, vui lòng liên hệ với người quản trị Dspace

Những từ khoá không được tìm kiếm:

Công cụ tìm kiếm bỏ qua những từ xuất hiện thường xuyên trong tiếng Anh, và không coi đó là giá trị để tìm kiếm. Bao gồm các từ: :

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Tìm với ký tự đại diện
Sử dụng 1 dấu “*” sau từ gốc để tìm tất cả các từ được bắt đầu bằng từ gốc đó. Ví dụ:

Ví dụ, để tìm kiếm các tài liệu về test, tests or tester, testing… có thể sử dụng tìm kiếm: “test*”

Tìm mở rộng
Công cụ tìm kiếm sẽ tự động tìm mở rộng đối với các yếu tố đứng sau của từ bao gồm các dạng số nhiều, các thì quá khứ.

Cụm từ tìm kiếm
Để tìm kiếm bằng cách sử dụng 1 cụm từ, đặt cụm từ đó trong cặp dấu ngoặc kép . Ví dụ: “Phần mềm thư viện”

Tìm chính xác
Đặt 1 dấu cộng (+) trước 1 từ nếu nó phải xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ, trong việc tìm kiếm từ khoá "cao học", nhưng từ "đào tạo" phải có trong kết quả, sử dụng “+đào tạo cao học” (đảm bảo dấu cộng và từ khoá phải được viết liền, không chứa dấu cách ở giữa)

Loại bỏ các tài liệu chứa từ không mong muốn
Đặt 1 dấu trừ “-” trước 1 từ khoá nếu không muốn nó xuất hiện trong kết quả tìm. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng toán tử “NOT”. Điều này sẽ giúp bạn giới hạn tìm kiếm loại bỏ các từ không mong muốn.

Ví dụ, để tìm kiếm các tài liệu có chứa từ “giáo dục” nhưng không chứa từ “đại học” sử dụng: “giáo dục -đại học” (đảm bảo đằng trước dấu trừ là 1 dấu cách, và từ muốn loại bỏ trong tìm kiếm được viết sát dấu trừ) hoặc “giáo dục NOT đại học”

Toán tử Boolean

Các toán tử dưới đây có thể được sử dụng để kết hợp các từ khoá tìm. Lưu ý rằng chúng phải được viết bằng chữ in hoa!

Toán tử AND

Để tìm các tài liệu có chứa tất cả các từ, cụm từ cần tìm kiếm sử dụng toán tử AND

Ví dụ: “Trái đất AND mặt trời

Khi đó, hệ thống sẽ trả lại kết quả tìm là tất cả các tài liệu có chứa cả 2 từ “trái đất” và “mặt trời

Toán tử OR Toán tử OR nối 2 hay nhiều thuật ngữ và tìm tất cả các tài liệu có chứa 1 trong các thuật ngữ tồn tại trong lệnh tìm

Để tìm kiếm các tài liệu có chứa 1 trong 2 từ "education university" hoặc chỉ chứa " university " sử dụng truy vấn: “education university OR university

Toán tử NOT

Toán tử NOT đưa ra các kết quả phù hợp có chứa thuật ngữ đứng trước từ NOT, mà không chứa các thuật ngữ đứng sau NOT

Ví dụ, để tìm kiếm các tài liệu có chứa từ "education" nhưng không chứa từ “university " sử dụng truy vấn: education NOT university

TÌM KIẾM NÂNG CAO Lên trên

Các trang tìm kiếm nâng cao cho phép người dùng xác định các trường mà người dùng muốn tìm kiếm, và kết hợp các toán tử tìm "AND", "OR" hoặc "NOT".

Người dùng có thể giới hạn tìm kiếm trên 1 đơn vị bằng cách nhấn vào mũi tên phía bên phải của hộp

Nếu muốn tìm kiếm trên tất cả các tài liệu trong thư viện Dspace, hãy để giá trị mặc định là “Toàn bộ”

Sau đó, chọn tiêu chí tìm trong hộp ở dưới bên trái và nhập vào từ/ cụm từ cần tìm ở hộp bên phải

Có thể chọn các toán tử để kết hợp các tìm kiếm bằng cách nhấn vào mũi tên bên phải của hộp "AND"

Lưu ý: Bạn phải điền các thông tin vào các hộp theo thứ tự. Nếu bạn bỏ trống hộp đầu tiên, thì việc tìm kiếm của bạn sẽ không có kết quả.


Tìm kiếm theo danh mục từ khoá chủ đề Lên trên

Từ khoá chủ đề được kiểm soát là tập hợp các thuật ngữ tạo thành 1 từ điển mô tả của các loại tài liệu về nội dung hoặc chủ đề. Chúng được quy định bởi các tiêu chuẩn nhằm chuẩn hoá các tài liệu có chủ đề tương tự được phân loại trong kho lưu trữ. Điều này sẽ giúp việc tìm kiếm tài liệu theo từ khoá chủ đề sẽ được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn.

Tất cả các tài liệu không được đánh từ khoá chủ đề sẽ không có bất cứ liên kết nào đến danh mục từ khoá chủ đề trong hệ thống. Khi người dùng lọc tài liệu với bất cứ từ khoá nào trong danh sách, hệ thống sẽ trả lại kết quả là tất cả các tài liệu phù hợp có chứa từ khoá chủ đề cần tìm .


ĐƠN VỊ Lên trên

Nội dung của Dspace được tổ chức xoay quanh các đơn vị có thể tương ứng với các đơn vị hành chính như trường học, các khoa, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu. Trong mỗi đơn vị có thể bao gồm rất nhiều các cấp đơn vị con mà không bị giới hạn về cấp độ và cả số lượng không hạn chế về các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể chứa không giới hạn các tài liệu. Cách thức tô chức này giúp Dspace linh hoạt hơn trong việc:

Quyết định chính sách, ví dụ như:

- Người đóng góp nội dung (những ai có thể tải tài liệu lên thư viện Dspace?)
- Tài liệu có cần qua quá trình kiếm duyệt trước khi xuất bản?
- Những ai có thể truy cập và sử dụng tài liệu?

Xác định luồng công việc – rà soát, chỉnh sửa, quản lý các siêu dữ liệu trong bộ sưu tập

Mỗi đơn vị có 1 trang riêng cung cấp cho người dùng các thông tin tổng quan giới thiệu về nhan đề, đối tượng sử dụng hay chính sách truy cập; đồng thới nó cũng phản ánh các lợi ích đem lại cho người sử dụng đơn vị.


BỘ SƯU TẬP Lên trên

Một đơn vị trên Dspace có thể chứa không giới hạn các bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập có thể được tổ chức theo chủ đề, hoặc phân theo loại hình thông tin (như giấy tờ, các tệp dữ liệu) hoặc các cách thức phân loại khác mà người dùng thấy hữu ích trong việc tổ chức lưu giữ và tìm kiếm các nguồn tài liệu số của mình. Mỗi bộ sưu tập có thể có những chính sách và quy trình công việc khác nhau.

Mỗi bộ sưu tập có 1 trang riêng cung cấp cho người dùng các thông tin tổng quan giới thiệu về nhan đề, đối tượng sử dụng hay chính sách truy cập; đồng thới nó cũng và phản ánh các lợi ích đem lại cho người sử dụng bộ sưu tập.


ĐĂNG NHẬP VÀO THƯ VIỆN SỐ DSPACE Lên trên

Khi truy cập vào 1 mục của Dspace đòi hỏi phải được cấp quyền, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng phải đăng nhập. Tất cả mọi người đều có thể đăng ký thành viên trên Dspace. Tuy nhiên, họ chỉ có quyền truy cập và sử dụng các nguồn tài nguyên mà thư viện cho phép, chỉ 1 số tài khoản nhất định (người quản trị, cán bộ thư viện) mới được phân quyền tải tài liệu lên hoặc quản trị các đơn vị, bộ sưu tập.

Để có tài khoản đăng nhập vào Dspace, người dùng cần nhấn vào “Đăng ký thành viên mới” và làm theo hướng dẫn. Tiếp theo, nhập lại địa chỉ email và mật khẩu trong phần đăng nhập. Địa chỉ email nên bao gồm tên người và tên miền và được viết bằng chữ thường.

Ví dụ: moniker@mycorp.com

Sau đó, chọn "đăng nhập" để tiếp tục.


BIÊN MỤC TÀI LIỆU Lên trên
Tải tài liệu lên Dspace Lên trên

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình nhập liệu, người dùng có thể tạm dừng và lưu công việc bằng cách chọn huỷ bỏ/ lưu ở phía dưới cùng của trang. Các dữ liệu đã nhập sẽ được lưu trên trang cá nhân của họ và hệ thống luôn hiển thị thông tin này cho tới khi người dùng muốn tiếp tục xử lý các tài liệu dở dang. Nếu đang làm việc mà vô tình thoát khỏi tiến trình này, người dùng có thể tiếp tục tiến trình từ trang cá nhân của mình; cũng có thể huỷ bỏ tài liệu bất cứ lúc nào.


Quy trình biên mục Lên trên

Ở phía trên của giao diện nhập liệu người dùng có thể thấy các nút đại diện cho các bước trong tiến trình biên mục. Khi mô tả xong 1 bước và chuyển sang các bước tiếp theo, màu sắc của các nút này sẽ được thay đổi. Đối với các bước đã được hoàn thành, có thể di chuyển qua lại các nút để xem hoặc chỉnh sửa thông tin mà hoàn toàn không bị mất dữ liệu đã mô tả


Chọn bộ sưu tập để biên mục Lên trên

Nếu tiến hành biên mục từ trang cá nhân, nhấn vào mũi tên bên phải hộp để xem danh sách và chọn bộ sưu tập cần tải tài liệu lên

(Nếu không được phép tải tài liệu lên bộ sưu tập vừa chọn, vui lòng liên hệ quản trị Dspace để biết thêm thông tin về phân quyền)

Nhấn vào “,strong>Tiếp

” để bắt đầu tiến trình biên mục tài liệu


Mô tả Lên trên

Các thông tin được nhập vào trong phần này tạo thành biểu ghi siêu dữ liệu cho phép người dùng truy cập bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm. Các siêu dữ liệu càng chứa đầy đủ thông tin thì việc tìm kiếm tài liệu càng dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, người biên mục chú ý điền đầy đủ các thông tin mô tả cho tài liệu.

Tác giả:

Tác giả của tài liệu có thể là 1 người, 1 tổ chức chịu trách nhiệm hoặc có đóng góp cho nội dung của tài liệu. Khi tài liệu có nhiều tác giả, nhấn vào nút “Thêm” để thêm các trường khai báo thông tin các tác giả khi cần thiết

Author submit

Nếu tác giả là tên tổ chức, chỉ sử dụng ô chứa phần tên để khai báo tên tổ chức

author submit


Nhan đề:

Nhập vào đầy đủ nhan đề của tài liệu. Tất cả các tài liệu trên Dspace đều phải có nhan đề

title submit


Nhan đề khác:

Chỉ nhập vào mục này nếu tài liệu có nhiều hơn 1 nhan đề (các nhan đề hợp lệ bao gồm nhan đề viết tắt hoặc nhan đề song song)

Other title


Năm xuất bản: Nhập vào các ô tương ứng với giá trị ngày/ tháng/ năm xuất bản của tài liệu. Riêng phần tháng, có thể chọn 1 tháng từ mũi tên khi kích chuột vào mũi tên xổ xuống. Nếu không rõ tháng xuất bản, để giá trị mặc định là “không có tháng”. Nếu không rõ ngày xuất bản, để trống mục này.


Nhà xuất bản: Chỉ sử dụng giá trị này nếu tài liệu đã được xuất bản và trên trang đầu tài liệu có chứa thông tin về nhà xuất bản

Nhập tên của nhà xuất bản của bài này.


Trích dẫn: Nhập thông tin trích dẫn vào mục này nếu tài nguyên được mô tả là một bài báo hay một phần của một mục lớn hơn, chẳng hạn như một chương sách. Đối với các bài tạp chí, thông tin nhập vào bao gồm tên tạp chí, số tập, thời gian phát hành và phân trang.

Đối với các chương sách, nhập vào nhan đề cuốn sách, nơi xuất bản, tên nhà xuất bản, thời gian xuất bản và phân trang.


Tên, số báo cáo/tùng thư:

Một số tài liệu được đánh số liên tiếp theo tập, bộ như các báo cáo kỹ thuật hay các công văn giấy tờ. Trong trường hơp này giá trị phần “Series Name” nên để mặc định và điền vào ô trống sau đó 1số được gán cho báo cáo hay công văn giấy tờ. Ví dụ:

Series


Định danh:

Nhập giá trị vào mục này nếu người nhập liệu biết số định danh nhận dạng tài liệu này trong 1số hệ thống. Nhấn vào mũi tên bên phải của hộp và chọn 1 trong những kiểu định danh được liệt kê.

Govt.doc # - Văn bản Chính phủ - ví dụ: NASA SP 8084

ISBN - International Standard Book Number - ví dụ: 0-1234-5678-9

ISSN - International Standard Serial Number - ví dụ: 1234-5678

ISMN – Chỉ số Âm nhạc chuẩn quốc tế - ví dụ: M-53001-001-3

URI - Universal Resource Identifier - ví dụ. http://www.dspace.org/help/submit.html

Other – Hãy sử dụng hệ thống khác ở trên nếu các bài này là một định dạng duy nhất.


Loại:

Chọn 1 loại hình tài liệu phù hợp với nguồn tài nguyên được mô tả. Có thể chọn nhiều hơn 1 giá trị trong danh sách bằng cách nhấn phím “Ctrl” hoặc “Shift”

Ngôn ngữ:

Chọn 1 ngôn ngữ được sử dụng để mô tả nội dung tài liệu. Nhấn vào mũi tên bên phải hộp để chọn 1 ngôn ngữ phù hợp trong danh sách, ví dụ:

language

Nếu bài của bạn không phải là một tài liệu văn bản và ngôn ngữ không được áp dụng thì chọn N / A.

Click vào nút "Next" để tiếp tục, hoặc "Cancel / Save" để dừng lại và lưu hay hủy bỏ quá trình gửi bài của bạn.


Chủ đề / Từ khoá:

Vui lòng nhập các từ khoá chủ đề thích hợp để mô tả tài liệu, từ các vấn đề tổng quát đến chi tiết. Khi càng nhiều từ khoá được mô tả, người dùng sẽ tìm được tài liệu dễ dàng và nhanh chóng. Điền 1 từ khoá/ hộp. Nhấn nút “Thêm” để thêm các hộp điền từ khoá.Ví dụ:

keywords


Tóm tắt:

Người dùng có thể cắt và dán hoặc nhập 1 đoạn tóm tắt của tài liệu vào mục này. Bản tóm tắt giúp tăng cường khả năng tìm kiếm tài liệu cho người dùng, mặt khác giúp họ xác định được nội dung tài liệu có phù hợp với nhu cầu hay không.

Tài trợ/ bảo trợ:

Nhập vào mục này thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, tài trợ nguồn tài nguyên hoặc các hợp đồng thoả thuận đối với các tài nguyên. Ví dụ:

sponsor

 


Mô tả/ ghi chú:

Nhập bất kỳ thông tin mô tả khác của tài liệu đang biên mục hoặc nhập những nhận xét của người dùng về tài liệu.


Kiểm duyệt Lên trên

Phần này cho phép quản trị (người kiểm duyệt) kiểm tra lại các nội dung mô tả tài liệu. Để chỉnh sửa siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp chuột vào trường tương ứng và thay đổi nội dung phù hợp hoặc di chuyển chuột tới các thẻ trên đầu trang để chuyển tới các bước chính của quy trình. Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, nhấn vào “Tiếp” để tiếp tục

Nhấn vào nút "Hủy / Lưu" để tạm dừng và lưu lại dữ liệu


Giấy phép bản quyền Lên trên

Dspace yêu cầu phải thoả thuận giấy phép phân phối tài liệu trước khi chúng được xuất hiện trên thư viện số. Vui lòng đọc kỹ nội dung này, nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ với người quản trị Dspace


Hoàn tất việc biên mục Lên trên

Sau khi hoàn tất việc biên mục, tài liệu sẽ được xuất hiện trên thư viện và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, đối với 1 số bộ sưu tập yêu cầu tài liệu phải trải qua bước kiểm duyệt nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, chính xác mới được xuất bản. Nếu có thắc mắc về quy trình, vui lòng liên hệ người quản trị. Người nhập liệu cũng có thể kiểm tra trạng thái của tài liệu (đã được kiểm duyệt và xuất bản chưa) bằng cách vào trang cá nhân của mình trên Dspace.


ĐỊNH DANH Lên trên

Khi tài liệu trở thành 1 phần của thư viện số Dspace, nó sẽ được gán cho 1 số định danh mãi mãi. Kể cả khi hệ thống được chuyển sang máy chủ mới thì định danh này vẫn sẽ không thay đổi. Dspace cam kết duy trì sự ổn định của định danh này để người dùng có thể đề cập đến tài liệu khi trích dẫn nó trong các bài viết hay bài nghiên cứu khoa học. Khi thư viện đăng ký sử dụng số định danh quốc tế, đảm bảo số định danh này là duy nhất trên toàn thế giới


TRANG CÁ NHÂN Lên trên

Nếu người dùng có quyền nhập liệu, quyền kiểm duyệt tài liệu, quyền quản trị 1 bộ sưu tập hay quản trị cả hệ thống, trong trang cá nhân của họ có thể tìm thấy các mục sau:


SỬA HỒ SƠ CÁ NHÂN Lên trên

Trang này cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin cá nhân của họ mà thư viện lưu trữ. Khi thay đổi bất kỳ các thông tin cá nhân nào, người dùng đều phải xác thực với các đăng nhập của mình.


CÁC THÔNG BÁO QUA EMAIL Lên trên

Người dùng có thể đăng ký nhận thông báo qua email khi có tài liệu mới được tải lên bộ sưu tập họ quan tâm. Có thể đăng ký trên nhiều bộ sưu tập nếu như có nhu cầu.

Để đăng ký làm theo hướng dẫn sau:

Kích chuột vào tên đăng nhập phía trên bên phải màn hình => chọn “Đăng ký nhận thông báo qua email” => chọn bộ sưu tập cần đăng ký sau đó nhấn vào nút “Đăng ký