Giới thiệu Thư viện số


Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự đổi mới hoạt động của ngành thư viện; bên cạnh thư viện truyền thống; Thư viện Quốc hội đã xây dựng và phát triển Thư viện số giúp cho việc khai thác, sử dụng tài liệu của Người đọc không bị giới hạn về không gian, thời gian nhằm hỗ trợ nhanh nhất cho Người đọc là các đại biểu Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội nói riêng và Người đọc là công chúng nói chung.

Qua một thời gian xây dựng và phát triển, Thư viện Quốc hội đã tiến hành sưu tầm và số hóa được một số bộ sưu tập tài liệu là tài liệu nội sinh của Quốc hội và một số tài liệu có giá trị tham khảo cao; ngoài ra Thư viện Quốc hội cũng tiến hành liên kết với một số cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước với mục đích cung cấp thêm nguồn thông tin trực tuyến tới Người đọc.

Hiện nay, trang Thư viện số đã được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ: http://thuvienso.quochoi.vn với sự hỗ trợ của phần mềm mượn trả tài liệu số để phục vụ tốt hơn cho Người đọc.

Thư viện Quốc hội chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!Nguồn lực thông tin số của Thư viện Quốc hội Việt Nam

Thư viện Quốc hội đã từng bước tiến hành công tác thu thập, tổ chức, xử lý tài liệu số với nguồn nội sinh và các nguồn khác để làm phong phú thêm kho dữ liệu số. Với mục tiêu xây dựng kho Thư viện số chuyên ngành luật nên Thư viện đã vận dụng các chủ đề pháp điển hoá hệ thống pháp luật và thực tiễn tổ chức hoạt động của Quốc hội vào việc cấu trúc bộ sưu tập số của Thư viện số, Thư viện Quốc hội.


Nguồn lực thông tin tại Thư viện số bao gồm:

- Các bộ sưu tập theo nội dung pháp điển hoá và hoạt động của Quốc hội và bộ sưu tập nguồn tài liệu nội sinh.

- Các cơ sở dữ liệu trực tuyến trong và ngoài nước;

- Bộ sưu tập đĩa CD.

I. Các bộ sưu tập theo nội dung pháp điển hoá và hoạt động của Quốc hội và bộ sưu tập tài liệu nội sinh:

Gồm 37 bộ sưu tập trong đó có 32 bộ sưu tập theo nội dung pháp điển hóa và hoạt động của Quốc hội, 5 bộ sưu tập nội sinh của Quốc hội với hơn 29.000 biểu ghi (tính đến tháng 1/2019) để phục vụ Người đọc.

1. Các bộ sưu tập theo nội dung pháp điển hoá

Đây là các bộ sưu tập gồm nhiều tài liệu có tính chất tham khảo cao thuộc nhiều loại hình tài liệu khác nhau được tổ chức trong 32 bộ sưu tập; đó là các luận văn luận án; bài trích tạp chí; đề tài nghiên cứu có giá trị khoa học đang được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội; tài liệu của các Bộ ngành trả lời yêu cầu cung cấp thông tin cho Đại biểu Quốc hội; các chuyên đề nghiên cứu theo chương trình dự án luật tại các kỳ họp; tài liệu được Thư viện Quốc hội sưu tầm từ các trang thông tin điện tử của các tổ chức quốc tế như: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Quỹ Châu Á, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Ngân hàng thế giới (WB)… nhằm phục vụ trực tiếp nhu cầu tham khảo thông tin, nghiên cứu của các đại biểu Quốc hội cũng như cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu chính sách. Tài liệu đều được trích rõ nguồn, đảm bảo vấn đề bản quyền.

Cụ thể tên các Bộ sưu tập như sau:

nguontulieu

2. Các bộ sưu tập tài liệu nội sinh

Là những bộ sưu tập có nội dung đặc thù, liên quan đến hoạt của Quốc hội, các chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tới nghị viện, các cơ quan, tổ chức khác trên thế giới, cụ thể:

1. Văn kiện Quốc hội:Văn kiện Quốc hội gồm một khối lượng tài liệu, văn kiện khá đồ sộ từ năm 1946 đến năm 2000, phản ánh các mặt hoạt động phong phú của Quốc hội trong việc thực hiện ba chức năng: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phản ánh một cách khách quan, trung thực quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội từ năm 1946 và quá trình xây dựng và phát triển của Nhà nước ta. Văn kiện Quốc hội cung cấp những tư liệu lịch sử chính xác và có hệ thống cho công tác lý luận, biên soạn lịch sử Quốc hội, tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lớp trẻ về truyền thống của Quốc hội, của Nhà nước ta.

2. Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội: Đây là các văn kiện kỳ họp Quốc hội từ khóa II (năm 1960) đến khoá X (năm 1999) được Thư viện Quốc hội tiến hành số hóa. Đây là nguồn tư liệu quý hiếm, hiện chỉ có một bản giấy duy nhất. Kỷ yếu cung cấp thông tin về những kỳ họp Quốc hội từ khi ra đời đến nay với những chặng đường lịch sử hình thành và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam.

3. Chất vấn và giải trình: Gồm các tài liệu chất vấn và giải trình của các thành viên Chính phủ trả lời đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, còn có thêm các tài liệu tham khảo chuyên sâu về lĩnh vực này từ nguồn bài trích tạp chí chuyên môn.

4. Biên bản gỡ băng kỳ họp: Đây là các bài phát biểu của Đại biểu Quốc hội tại các phiên họp toàn thể tại hội trường trong các kỳ họp Quốc hội góp ý các dự án luật, thảo luận về kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước do Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội tổ chức ghi âm, gỡ băng và biên tập lại theo từng buổi thảo luận.

5. Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài: Tập hợp những báo cáo chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tới nghị viện, các cơ quan, tổ chức khác trên thế giới nhằm nghiên cứu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm lập pháp và các nội dung khác có liên quan đến cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Quốc hội từ khóa X đến nay.

II. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến trong và ngoài nước

Để tăng cường nguồn tài liệu tham khảo của người đọc, Thư viện Quốc hội đã tiến hành tiếp nhận và mua quyền sử dụng dữ liệu từ:

1. Cơ sở dữ liệu tài liệu nội sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội: Cơ sở dữ liệu này bao gồm các luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học; kỷ yếu hội nghị khoa học; chế bản in các giáo trình của Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Cơ sở dữ liệu tài liệu khoa học công nghệ Việt Nam (STD) của Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ khoa học, công nghệ.

3. Cơ sở dữ liệu danh mục tài liệu nghiên cứu của Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ khoa học, công nghệ.

4. Cơ sở dữ liệu trực tuyến ProQuest, địa chỉ:http://www.search.proquest.com

ProQuest là một cơ sở dữ liệu điện tử do nhà xuất bản ProQuest xây dựng với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp, hơn 3.000 báo cáo công nghiệp, hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn, 479 báo toàn văn); hơn 60 nguồn học liệu tham khảo gồm Brookings Paper, OEF, Career Guide, Occupational Outlook Handbook với chủ đề chính gồm 160 chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau; ProQuest được hỗ trợ nhiều thứ tiếng khác nhau: Anh. Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật… nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt.của Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Cơ sở dữ liệu JSTOR của Hoa Kỳ chuyên về các lĩnh vực khoa học xã hội, luật pháp; địa chỉ: https://www.jstor.org/

6. Cơ sở dữ liệu OECD của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chuyên về các lĩnh vực kinh tế, môi trường; địa chỉ: http://www.oecd.org/

III. Bộ sưu tập đĩa CD

Là các bộ sưu tập đĩa CD do Thư viện Quốc hội sưu tầm từ các nguồn trao đổi, tặng biếu gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có một bộ đĩa về Đảng cộng sản Việt Nam, bộ đĩa về Tư tưởng Hồ Chí Minh.