CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU BẢN SỐ CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI


Chính sách chung:

Thư viện Quốc hội (TVQH) cung cấp các cơ sở dữ liệu dưới dạng điện tử cho người dùng thông qua hệ thống máy tính được kết nối mạng nội bộ (intranet) và mạng toàn cầu (internet). Các tài liệu dưới dạng bản số của TVQH có được bước đầu là do việc tập hợp và số hóa các tài liệu nhằm tạo điều kiện khai thác thông tin một cách rộng rãi, phục vụ các đại biểu Quốc hội và các cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng Quốc hội.

Mức độ khai thác thông tin của độc giả:

Tùy từng bộ sưu tập và tính chất phổ biến của mỗi loại tài liệu, người đọc có thể được đọc trực tuyến hoặc in tài liệu thông qua tài khoản đăng nhập của mình.

Trong trường hợp độc giả có nhu cầu, Thư viện Quốc hội có thể gửi bản điện tử đầy đủ của tài liệu đến độc giả thông qua hệ thống thư điện tử, tùy từng loại tài liệu và mức độ phân quyền của tài liệu đến người dùng.

Địa chỉ liên hệ yêu cầu bản điện tử của tài liệu:

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vn

Điện thoại: 080.41531 hoặc 080.41947

Tài khoản này sẽ do TVQH cung cấp, cùng với mật khẩu trên cơ sở yêu cầu/nhu cầu của Quý độc giả.

Mức độ phân quyền truy cập của các độc giả sẽ được thể hiện ngay trong phần giới thiệu tóm tắt của mỗi bộ sưu tập và tài liệu nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch trong quá trình khai thác thông tin của độc giả.

Việc phân quyền sẽ do TVQH thực hiện trên cơ sở tính chất của từng loại tài liệu và trên cơ sở sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm/tài liệu.

Các nhóm độc giả chính của TVQH:

CẤP PHÂN QUYỀN ĐỐI TƯỢNG QUYỀN TRUY CẬP GHI CHÚ
Cấp 1 Đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội
 • - Đọc toàn văn tài liệu
 • - Xem toàn bộ tài liệu
 • - Xem biểu ghi tài liệu
Có thể gửi yêu cầu gửi bản điện tử đầy đủ qua địa chỉ: thuvienquochoi@qh.gov.vn
Cấp 2 Lãnh đạo cấp Vụ và Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội
 • - Xem toàn văn tài liệu
 • - Xem toàn bộ tài liệu
 • - Xem biểu ghi tài liệu
Có thể gửi yêu cầu gửi bản điện tử đầy đủ qua địa chỉ: thuvienquochoi@qh.gov.vn
Cấp 3 Cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài văn phòng và công chúng nói chung
 • - Xem tóm tắt tài liệu
 • - Xem biểu ghi tài liệu
 • - Đối với một số bộ sưu tập đặc biệt sẽ không có quyền xem tóm tắt tài liệu;
 • - Có thể xem và tải tài liệu đối với các Bộ sưu tập công khai

Trách nhiệm của các bên:

 • - Thư viện Quốc hội:

 • + Tạo điều kiện và hỗ trợ độc giả trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu số cả về kĩ thuật và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu;

 • + Căn cứ và phạm vi truy cập tài liệu của từng nhóm độc giả, bảo đảm tính các điều kiện cần thiết khác trên cơ sở yêu cầu của độc giả..

 • - Bạn đọc:

 • + Không được truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ khi không được phép (ví dụ: các thông tin cá nhân, tài khoản của người sử dụng, các thông tin về lịch sử mượn trả tài liệu của người sử dụng…);

 • + Đảm bảo sự chính xác, không thay đổi đối với thông tin gốc (ví dụ các thông tin thư mục trong CSDL thư mục, thông tin toàn văn trong CSDL điện tử, thông tin trên trang web của thư viện…).

Đối với CSDL trực tuyến – online:

Đối với các cơ sở dữ liệu trực tuyến mà TVQH mua hoặc thuê quyền truy cập từ các nhà cung cấp ở trong nước và ở nước ngoài như: CSDL báo – tạp chí, CSDL luận văn – luận án, CSDL sách điện tử,... độc giả của TVQH cần phải tuân thủ các chính sách sử dụng theo đúng pháp luật về quyền tác giả ở trong nước và quốc tế.

Đối với các CSDL trực tuyến:

 • * Độc giả của TVQH được phép:

 • 1. Xem toàn văn và tra cứu nội dung trong các CSDL trực tuyến đã thuê, mua;

 • 2. Thực hiện việc sao chụp tối đa đến 10% tổng số trang của tài liệu (tùy từng mức độ phổ cập và cho phép của mỗi loại tài liệu) theo đúng quy định về quyền tác giả của pháp luật quốc tế và Việt Nam.

 • * Những điều không cho phép thực hiện:

 • - Không được cho phép hoặc tạo những điều kiện thuận lợi để bạn đọc truy cập tới những vị trí không được phép khai thác trong các CSDL đã mua hoặc được tài trợ;

 • - Không được phép bán, bán lại, cho thuê, cấp phép hay chuyển giao những tài liệu số được khai thác từ CSDL đã thuê mua;

Địa chỉ liên hệ:

Trong trường hợp cần thêm thông tin và hỗ trợ về việc khai thác và sử dụng tài liệu số, xin Quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Thư viện số, Thư viện Quốc hội

Địa chỉ: Đường Độc lập, Tòa nhà Quốc hội

Điện thoại: 080.41531 hoặc 080.41541

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vn