Request a document copy: Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó chủ tịch kiêmTổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan trình bày

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel