Request a document copy: Lược ghi phát biểu của đồng chí Võ Chí Công Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tại cuộc họp các Trưởng Đoàn đaị biểu Quốc hội

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel