Request a document copy: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên của Hội đồng quốc phòng và an ninh

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel