Request a document copy: báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel