Request a document copy: Vị trí, vai trò của thủ tục hành chính đối với việc thực hiện quyền xuất, nhập cảnh của công dân

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel