Request a document copy: Phát biểu của Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa IX (Sau khi Quốc hội thảo luận báo cáo của Chính phủ)

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel