Request a document copy: Hành lang pháp lý mới cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel