Request a document copy: Thực hiện chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chính quyền cấp tỉnh - Kinh nghiệm tại Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Phúc

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel