Request a document copy: Phạm vi áp dụng quy định nhà nước thu hồi đất sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vò lợi ích quốc gia, công cộng

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel