Request a document copy: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản hiến pháp Việt Nam

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel