Request a document copy: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel