Request a document copy: Tờ trình tóm tắt về đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel