Request a document copy: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 (Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày)

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel