Request a document copy: Bài phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội.

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel