Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13575
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Cu Ba của Đoàn ĐBQH Việt Nam từ 5 - 9/4/1999
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Cu Ba
Hệ thống chính trị
Quan hệ đối ngoại
Việt Nam
Abstract: Tình hình kinh tế của Cu Ba trong những năm gần đây. Về hệ thống chính trị, quan hệ đối ngoại của Cu Ba với các nước. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn Đại biểu.
Date Created: 10-5-1999
Issue Date: 1999
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 226UBDNX.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 572,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.