Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13576
Title: Báo cáo chuyến công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại nước Cộng hòa Pháp từ 19 - 29/6/1999
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Nghiên cứu khoa học
Pháp
Phát triển công nghệ
Quản lý tài nguyên nước và môi trường
Abstract: Nội dung và chương trình lĩnh vực của Đoàn. Nội dung làm việc về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và về quản lý tài nguyên nước và môi trường, chương trình tiếp đón của Thượng viện Pháp. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 26-7-1999
Issue Date: 1999
Format: 3 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 262UBDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 453,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.