Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13577
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Pháp của Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam từ 30/10 đến 9/11/1999
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Luật giám sát dử dụng tài chính công
Pháp
Quy hoạch lãnh thổ
Abstract: Nội dung làm việc của Đoàn với Nghị viện Pháp về Luật pháp giám sát sử dụng tài chính công và luật pháp về quy hoạch lãnh thổ. Tham quan nội dung thực địa tại địa phương. Đánh giá và kiến nghị của Đoàn Đại biểu.
Date Created: 6-12-1999
Issue Date: 1999
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 330UBDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.