Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13578
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta tại Mỹ
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Bộ ngoại giao Mỹ
Hoa Kỳ
Mỹ
Thượng nghị sĩ
Abstract: Những hoạt động chính của Đoàn Đại biểu tại Mỹ: tiếp xúc và làm việc với các Thượng nghị sĩ, thăm Bộ ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Viện chính quyền dân cử,…Đánh giá về kết quả chuyến thăm. Một số nhận xét và kiến nghị của Đoàn Đại biểu.
Date Created: 4-7-1998
Issue Date: 1998
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105UBDN10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 709,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.